• Home
  • Władze stowarzyszenia

Władze stowarzyszenia

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA 

Prezes Zarządu: Patrycja Dorsz vel Drożdż
tel. 517090215     e-mail: wroclawskie.centrum.mediacji@gmail.com

Wiceprezes Zarządu: Maja Wedler
tel. 501 409 262        e-mail: wroclawskie.centrum.mediacji@gmail.com

KOMISJA REWIZYJNA 
Przewodniczący Komisji: Alicja Okoniewska
Sekretarz Komisji: Justyna Bagińska

Serdecznie zapraszamy do kontaktu organizacje, instytucje oraz podmioty, które chciałyby zastosować polubowne metody rozwiązywania sporów, rozwiązać konflikt poprzez mediację lub skorzystać ze wsparcia naszych wykwalifikowanych mediatorów i negocjatorów. Zapraszamy także serdecznie do kontaktu osoby, które chciałyby wesprzeć działalność stowarzyszenia i wstąpić do naszej organizacji.