• Home
 • Polityka prywatności i cookie

Polityka prywatności i cookie

 

            I.  Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników

Wrocławskie Centrum Mediacji, zwane dalej także WCM, przywiązuje dużą wagę do poszanowania i respektowania praw Internautów, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności i danych osobowych. Przedstawiona poniżej polityka prywatności wyjaśnia stosowane przez nas zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Chroniąc dane osobowe WCM posługuje się także Instrukcją Zarządzania Systemem Informatycznym będącą dokumentem wewnętrznym stowarzyszenia, dostępnym w jego siedzibie.

Wrocławskie Centrum Mediacji z siedzibą przy ul. Orłowicza 2/6, 50-539 Wrocław jest administratorem  Twoich danych osobowych.

Wrocławskie Centrum Mediacji zbierając i przetwarzając dane osobowe stosuje się do wszystkich poniższych zasad przetwarzania danych oraz spełnia co najmniej jeden z warunków przetwarzania danych osobowych.

Jako administrator Twoich danych osobowych uprzejmie informuję, że:

 • w sprawie ochrony Twoich danych osobowych możesz zwrócić się do  Wrocławskiego Centrum Mediacji za pośrednictwem poczty elektronicznej: wroclawskie.centrum.mediacji@gmail.com, numeru telefonu: 503 099 412 lub pisemnie na wskazany powyżej adres siedziby stowarzyszenia.
 • podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne (w zależności od kontekstu sytuacyjnego) w celu:
 1. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie;
 2. udziału w szkoleniu, warsztatach, seminarium, konferencji, itp.;
 3. podjęcia innych działań na  Twoje żądanie;
 4. przekazania materiałów informacyjnych dotyczących mediacji lub działalności WCM;
 5. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ;
 6. wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym;
 7.  wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub osobę trzecią.
 • Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), c) e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE z 2016 r. L 119), dalej RODO  i zgodnie z jego treścią;

WCM Informuje także, że:

 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 • dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy oraz podmiotom współpracującym z Wrocławskim Centrum Mediacji  na podstawie umów, w celach wskazanych powyżej, w  pkt. od 1 do 7;
 • Wrocławskie Centrum Mediacji nie wyznaczyło inspektora ochrony danych;
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów wskazanych powyżej, w  pkt. od 1 do 7;
 • przetwarzanie Twoich danych nie następuje w sposób zautomatyzowany;
 • masz prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

II. Polityka plików cookies

 1. W trakcie przeglądania strony internetowej wroclawskie.centrum.mediacji  mogą być gromadzone w sposób automatyczny Twoje dane osobowe w postaci np. adresu IP, urządzenia końcowego, rodzaju przeglądarki oraz systemu operacyjnego, z którego korzystasz na swoim urządzeniu. Dane te służą prawidłowemu działaniu strony oraz właściwemu wyświetlaniu treści na niej zamieszczonych i mogą być przechowywane w logach serwera.
 2. Pliki cookies są plikami wysyłanymi do Twojego urządzenia podczas gdy przeglądasz naszą stronę internetową. Mają one na celu poprawianie jej jakości, poprzez zapamiętywanie Twoich preferencji i wybranych opcji podczas korzystania z naszej strony internetowej. Mogą służyć także do prowadzenia anonimowych statystyk, które pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki te nie wprowadzają zmian na Twoim urządzeniu końcowym.
 3. Jako użytkownik strony wyrażasz uprzednią zgodę na wykorzystywanie przez witrynę plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia w wybranej przez ciebie przeglądarce internetowej.
 4. Administratorem plików cookies jest operator serwisu Wrocławskie Centrum Mediacji z siedzibą przy ul Orłowicza 2/6, 50-539 Wrocław
 5. Podczas korzystania ze strony możesz zobaczyć jakie pliki powstały podczas sesji lub usunąć pliki cookies znajdujące się na Twoim urządzeniu. W tym celu należy zastosować się do instrukcji podanych przez twórców używanej przeglądarki internetowej. Poniżej znajdują się linki zawierające dostęp do wyżej wymienionych informacji dla najpopularniejszych przeglądarek internetowych

 

Wrocław, 25 maja 2018r.