• Home
  • O stowarzyszeniu

O stowarzyszeniu

Nasze stowarzyszenie działa od 2008r. Jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego. Misją stowarzyszenia jest popularyzacja mediacji, jako alternatywnego dla sądu sposobu wyjścia z sytuacji konfliktowej. Niesiemy pomoc ludziom – rodzinom, sąsiadom, firmom, organizacjom w sytuacji, gdy samodzielnie nie mogą zakończyć sporu. Mediacja jest dla wszystkich. Nasze działania zmierzają do tego, aby wiedza o mediacji dotarła do jak najszerszego kręgu odbiorców, z każdej dziedziny życia i każdej dziedziny gospodarki. Zajmujemy się wymianą wiedzy,  doświadczeń i dobrych praktyk mediacyjnych z najlepszymi specjalistami z dziedziny polubownych metod rozwiązywania sporu. Szkolimy i  prowadzimy warsztaty mediacyjne, z teorii konfliktu, komunikacji i tematyki pokrewnej, zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Organizujemy ogólnopolskie konferencje mediacyjne. Nasi mediatorzy prowadzą mediacje w sprawach rodzinnych, w tym okołorozwodowych, cywilnych, sąsiedzkich, gospodarczych, z zakresu prawa pracy, konsumenckich, społecznych, rówieśniczych, itd. Jesteśmy świetnie przygotowani do pomocy w razie, gdy spór uniemożliwia prawidłowe relacje międzyludzkie, prowadzenie biznesu, spokojną i bezpieczną egzystencję we własnym środowisku. Stale podnosimy swoje  kwalifikacje. Są wśród nas prawnicy, psychologowie, pedagodzy i wielu innych specjalistów.

Zapraszamy do kontaktu z naszym  stowarzyszeniem w przypadku, gdy potrzebują Państwo:

  • mediatora do poprowadzenia mediacji,
  • szkolenia na temat mediacji, komunikacji, teorii konfliktu i wszystkich kwestii, jakie wiążą się z tymi zagadnieniami,
  • wsparcia dla inicjatyw promujących mediację,
  • moderatora do poprowadzenia spotkania.