• Home
  • Mediatorzy WCM

Mediatorzy WCM

Patrycja Dorsz Vel Drożdż – Prezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Mediacji, mediator ds. cywilnych i rodzinnych, pedagog, terapeuta rodzin i par, wykładowca, trener rozwoju. Mediator stały, wpisana na listę mediatorów Sądu  Okręgowego we Wrocławiu. Ekspertka ds konfliktów rodzinnych, realizowała studia i badania doktorskie nad dobrem dziecka w konflikcie rodzinnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami, parami osobami w kryzysie. Nieustannie doskonali swój warsztat mediacyjny, szkoli się i realizuje liczne kursy z zakresu mediacji, terapii par i negocjacji. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrażania rozwiązań mediacyjnych w biznesie oraz kształtowania kultury zarządzania konfliktami w organizacji. Wykładowca uniwersytecki i trenerka realizująca szkolenia w zakresie rozwoju kompetencji interpersonalnych, menedżerskich, zarządzania konfliktami, emocjami i radzenia sobie z kryzysem, a także w obszarze przeciwdziałania mobbingowi i wypaleniu zawodowemu. Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu rozwiązywania konfliktów i zarządzania oraz organizatorka licznych konferencji o tematyce konfliktów. Prowadzi bloga www.mediacje-rodzinne.eu. Autorka książki „Poczuj luksus bycia sobą„. Mama dwóch córek i pasjonatka kotów perskich oraz kultury francuskiej.

Kontakt:
tel. 517090215
www.mediacje-rodzinne.eu
e-mail: biuro@mediacje-rodzinne.eu

Maja Wedler – Wiceprezes Zarządu Wrocławskiego Centrum Mediacji, mediatorka, negocjatorka. Ukończyła Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Prawa, uzyskała certyfikat mediatora gospodarczego w Akadamie fur Wirtschaftsmediatio und Verhandlungsmanagement. W latach 2001 – 2017 prowadziła Kancelarię Negocjatora. Od 2020 roku właścicielka Szkoły Policealnej Vademecum. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu procesów restrukturyzacyjnych, arbitrażowych oraz mediacji gospodarczych. 

Kontakt: 
Tel. 501 409 262
e-mail: negocjator@post.pl

Alicja Okoniewska –  Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Wrocławskiego Centrum Mediacji, mediator ds. cywilnych, coach biznesowy, konsultant kryzysowy. Mediator stały – od 2017 roku wpisana na listę mediatorów Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Dzięki 20-letniemu doświadczeniu w rolach managera i praktyka sprzedaży, w dużych korporacjach finansowych, jest specjalistą mediacji w sprawach pracowniczych i gospodarczych. Ekspert ds. rozwoju kompetencji miękkich i współpracy zespołowej, a także orędowniczka na rzecz tworzenia inkluzywnych kultur organizacyjnych. Specjalista ds. budowania relacji, rozwoju pokryzysowego, samokontroli i samoregulacji, psychologii osiągnięć oraz zmiany i rozwoju zawodowego.

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego — studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu „MEDIATOR (Master of Business Mediation), a także kierunku „COACHING Przywódczy i Trenerski”. Ukończyła liczne kursy i szkolenia w zakresie mediacji, wsparcia w kryzysie, pracy ze stresem i w obszarach rozwoju osobistego. Posiada Certyfikat Konsultanta Kryzysowego wydany przez Instytut Pozytywnej Terapii Kryzysu akredytowany przez Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego.

Certyfikowany mediator – w ramach Projektu Krajowego Rejestru Mediatorów w roku 2022 z sukcesem przeszła walidację i otrzymała kwalifikację rynkową „Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych” w Standardzie Polskich i Europejskich Ram Kwalifikacji PRK5.

MEDIACJA = SATYSFAKCJA

Wierzy, że dzięki mediacji można osiągnąć większą satysfakcję z wypracowanych rozwiązań a jej zindywidualizowany i nieformalnych charakter daje stronom szansę na konstruktywny dialog i szybsze porozumienie.

Kontakt:
+48 698 537 307
e-mail: alicja@okoniewska.com

Justyna Bagińska – mediatorka, Członkini Komisji Rewizyjnej WCM. Wpisana na listę stałych mediatorów przy SO we Wrocławiu.  Właścicielka Kancelarii Mediacyjnej we Wrocławiu, w ramach której prowadzi mediacje sądowe i umowne. Prowadziła mediacje dla osób znajdujących się pod opieką MOPS we Wrocławiu. Współpracuje z Dolnośląską Szkołą Wyższą prowadząc zajęcia ze studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych z przedmiotu „Psychologia negocjacji i rozwiązywania konfliktów”. 

Kontakt: mediator.jbaginska@gmail.com

Dagna Dzidowska  – Członkini Stowarzyszenia, prawnik, doświadczony mediator stały, wpisana na listę mediatorów Sądu Okręgowego we Wrocławiu, przez wiele lat pełniła funkcje Prezesa Zarządu WCM. Certyfikowany trener umiejętności mediacyjnych. Prowadzi postępowania mediacyjne w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, społecznych i pracowniczych od 2009 roku, także w formule tzw. Mediacji Przyspieszonej. Ma za sobą wiele mediacji zakończonych ugodą stron. Prowadzi wszechstronną działalność na rzecz promowania i rozwoju polubownych metod rozwiązywania sporów (ADR), w tym głównie mediacji. Prowadzi szkolenia i warsztaty z mediacji, teorii konfliktu, komunikacji, sposobów zarządzania sytuacją konfliktową w organizacji. Jest współautorką książki pt.: „Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne” pod redakcją A. Binsztoka (Marina, Wrocław, 2013).
Jej motto, to: „I to racja i to racja, to właśnie jest mediacja”. 

Kontakt:
tel. 503 099 412
www.mediacje-dzidowska.pl
e-mail: dagna.dzidowska@gmail.com

Agnieszka Szczotka Członek Wrocławskiego Centrum Mediacji, mediator, specjalista ds. kadr i trener wewnętrzny w KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”, wykładowca w Społecznej Akademii Nauk, Wydział Świdnica. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Zarządzanie Kadrami, Zarządzanie Małym i Średnim Przedsiębiorstwem, „MEDIATOR (Master of Business Mediation)”), Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Zarządzanie BHP) i Społecznej Akademii Nauk w Świdnicy(Przygotowanie Pedagogiczne).

Kontakt: Agnieszka Szczotka

Marzanna Masternak – Różańska negocjator, prawnik, mediator stały, wpisana na listę mediatorów w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, po Studiach Podyplomowych: „Mediator (Master of Business Mediation)” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończyła także „Prawo gospodarcze i handlowe” na Uniwersytecie
Wrocławskim, „Wycena nieruchomości” na Uniwersytecie Przyrodniczym, „Zarządzanie i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami” na Uniwersytecie Przyrodniczym. Zawodowo od 15 lat specjalizuje się w prawie dotyczącym nieruchomości. Przez lata osiągała swoje cele jako „twardy” negocjator. Jednocześnie pomaga stronom w rozwiązaniu sporów we wszelkich sprawach cywilnych, w tym około rozwodowych oraz gospodarczych i propaguje ideę mediacji w społeczeństwie, w środowisku zawodowym oraz lokalnym. Wierzy, że „dobro zawsze powraca” i dlatego udziela się charytatywnie, m. in. w Fundacji „Masz Prawo” (walka z chorobami rzadkimi u dzieci) w której radzie zasiada.

Kontakt:
Tel. 48 534 933 436
e-mail: mediacje-wroclaw@wp.pl; lub mediacje-dolnyslask@wp.pl

Iwona Gzik mediator, absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.Ukończyła też studia podyplomowe Rzeczoznawstwo Majątkowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu i Stosunki Międzynarodowe i Dyplomacja w Collegium Civitas w Warszawie oraz Mediacje i Negocjacje na Uniwersytecie Ekonomiczny we Wrocławiu.
Mediator stały, wpisana na listę mediatorów Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Członek Stowarzyszenia – Wrocławskie Centrum Mediacji. Jest praktykiem w biznesie o 25 letnim doświadczeniu w bankowości –w
kredytach hipotecznych a przede wszystkim w kontraktach najmu nieruchomości na potrzeby banku, gdzie ma możliwość wykorzystywać swoje umiejętności w zakresie polubownego rozwiązywania sporów, Entuzjastka mediacji, propagująca tą ideę m.in. wśród młodzieży szkolnej z mottem przewodnim – „ Bo czym skorupka za młodu nasiąknie….” oraz w ramach „ Poszerzania horyzontów”.

Kontakt: Tel. 509 146 424

Radosław Ryszard Bielecki coach, ekonomista behawioralny, mediator stały, wpisany na listę mediatorów Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Certyfikowany trener biznesu i rozwoju osobistego. Ze względu na posiadane wykształcenie ekonomiczne oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem finansami w sektorze publicznym i prywatnym oraz związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi prowadzi mediacje w sprawach gospodarczych oraz cywilnych.

Kontakt: tel. 696 092 111
e-mail: rbielecki@lify24.pl

Paweł Sołtysiak  prawnik, dyplomowany mediator do spraw gospodarczych, cywilnych , rodzinnych i pracowniczych. Mediator stały, wpisany na listę mediatorów w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Ma ogromnie doświadczenie w zakresie zarządzania firmą oraz zespołem ludzkim. Aktywny mediator Pogotowia Mediacyjnego.

Kontakt: tel.663 995 688
email: p.soltysiak@mediacjetak.pl