• Home
 • Dziecko w sytuacji rozwodu

Dziecko w sytuacji rozwodu

Rozwód jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu człowieka. Wywołuje silne emocje u wszystkich i powoduje długotrwałe skutki. Umieszczono go na drugim miejscu listy najbardziej stresujących wydarzeń życiowych.

Rozwód dla dziecka jest traumą, która wynika przede wszystkim z utraty poczucia bezpieczeństwa i stałości. Kiedy rodzice się kłócą, świat dziecka drży w posadach. Jeśli nieporozumienia mają charakter długotrwały, dziecko nie wie, co będzie dalej, a w szczególności, co stanie się z nim samym.

Jak pomóc dziecku w tak trudnej sytuacji ? Czy rodzice mogą coś zrobić?
Tak. Mogą zadbać o swoje dzieci aby ograniczyć destrukcyjne skutki rozwodu.

Jak to zrobić?

 • Nie wciągać dzieci w konflikty dorosłych – ono ma prawo do dzieciństwa.
 • Nie szukać u dziecka wsparcia emocjonalnego – od tego są inni dorośli.
 • Nie oczekiwać lojalności – dziecko kocha oboje rodziców.
 • Nie oczerniać drugiego rodzica – dziecko ma prawo do pozytywnego obrazu mamy i taty.

Badania pokazują, że kluczowym czynnikiem wpływającym na stopień dostosowania się dziecka do nowej sytuacji jest skala konfliktu między rodzicami. Dzieci, których rodzice po rozstaniu umieją się porozumiewać i na bieżąco rozwiązywać trudne sytuacje na drodze uzgodnień lepiej znoszą rozwód, szybciej i łagodniej dostosowują się do nowej sytuacji.

Zatem nie tyle sam rozwód i rozstanie rodziców wywołuje długotrwałe, negatywne skutki w rozwoju dzieci, ile poziom eskalacji konfliktu między rodzicami i sposoby jego rozwiązywania. Dlatego w sytuacji rozwodu warto skorzystać z mediacji:

 • mediacja, może pomóc w usprawnieniu komunikacji, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron oraz wypracowaniu wzajemnie satysfakcjonującego porozumienia,
 • mediacja, może prowadzić do uniknięcia rywalizacji w postępowaniu sądowym oraz ułatwić rodzicom kooperację w kwestiach związanych z opieką nad dziećmi.

Dziecko w sytuacji rozwodu rodziców – co może dać mediacja?

 • ograniczyć eskalację konfliktu rodziców, co poprawia sytuację dziecka,
 • uwzględnić potrzeby dziecka w zawieranym porozumieniu,
 • zwiększyć szansę na utrzymanie dobrych relacji i więzi dziecka z obojgiem rodziców,
 • poprawić komunikację między rodzicami,
 • pomóc w wypracowaniu planu opieki rodzicielskiej,
 • w razie potrzeby zachęcić do korzystania z pomocy specjalistów.