• Home
  • Czym jest mediacja?

Czym jest mediacja?

Mediacja to postępowanie w trakcie którego, przy udziale neutralnej, wpierającej proces mediacji osoby trzeciej, mediatora, strony dokonują próby porozmawiania w taki sposób, aby doprowadzić do wzajemnego zrozumienia swoich potrzeb i dzięki temu wspólnie dostrzec sposoby rozwiązania konfliktu.

Mediator pomaga stronom zmienić ich spojrzenie na spór, łagodzi powstające napięcia i ułatwia – nie narzucając jednak swojego zdania – wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego dla każdej ze stron.

Dzięki mediacji ludzie uczą się na nowo rozmawiać ze sobą, a fachowo przygotowany, kompetentny mediator stwarza warunki, w których taka rozmowa jest dla stron możliwa. Stwarza on także warunki do dalszego porozumienia, do którego dojdzie – o ile taka będzie wola stron.

Mediacja jest pomocna w wielu sprawach, m.in. w konfliktach rodzinnych (np. okołorozwodowych, dotyczących ustalenia zasad opieki nad dziećmi), spadkowych, sporach sąsiedzkich, pracowniczych, w sprawach gospodarczych, np. dotyczących zapłaty długów, a także w konfliktach pomiędzy nieletnimi, czy też w sprawach karnych.

Od początku do końca procesu mediacji strony mają całkowity wpływ na to, czy i na jakich warunkach dojdzie do porozumienia.