• Home
  • Aktualności
  • Konferencja Mediacyjna „Mediacja w przestrzeni kryzysu gospodarczego”

Konferencja Mediacyjna „Mediacja w przestrzeni kryzysu gospodarczego”

W dniu 5 października 2023 r. w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu odbyła się Konferencja Mediacyjna zorganizowana przez Stowarzyszenie Wrocławskie Centrum Mediacji. Jak co roku Stowarzyszenie WCM koncentruje się na popularyzowaniu idei mediacji, edukowaniu w obszarze polubownych metod rozwiązywania sporów oraz spotkaniu mediatorów ze środowiskiem prawniczym oraz osobami zainteresowanymi rozwojem mediacji w jednej przestrzeni w celu nawiązania dialogu i współpracy.

Tegoroczna konferencja mediacyjna koncentrowała się na dwóch kluczowych aspektach-mediacji gospodarczej oraz kryzysie gospodarczym, w którym różnego rodzaju podmiotom przyszło funkcjonować. Współczesne środowisko biznesowe stawia przedsiębiorcom różnorodne wyzwania, które często prowadzą do konfliktów i sporów. Długotrwałe procesy sądowe mogą być kosztowne, czasochłonne i mają negatywny wpływ na efektywność operacyjną firm. Dlatego mediacja staje się coraz bardziej popularnym i efektywnym sposobem rozwiązywania sporów, pozwalającym osiągnąć szybkie i zrównoważone porozumienie.

☑️Mediacja w przestrzeni kryzysu gospodarczego – czy jest możliwa? Czy warto ją zastosować? Jeśli tak, to kiedy warto to zrobić? Od czego zacząć? Jak pracuje mediator w konflikcie w przestrzeni kryzysu?

☑️Z jakimi wyzwaniami zmagają się współcześni przedsiębiorcy?

☑️Jakiego rodzaju rozwiązania są wdrażane przez instytucje, organizacje pozarządowe lub są podejmowane przez przedsiębiorców?

Na te i na wiele innych istotnych pytań usłyszeli odpowiedzi uczestnicy konferencji mediacyjnej zorganizowanej przez nasze stowarzyszenie w dniu 5 października 2023 r.

Prelegentami tegorocznej konferencji byli mediatorzy m. in. Patrycja Dorsz Vel Drożdż, Alicja Okoniewska, Alicja Kusak, Maja Wedler, Jakub Prus z Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, SSO Dorotta Stawicka-Moryc, komornik sądowy Paweł Tyliszczak, de Barbara Kobzarska-Bar z Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych, dr Monika Lewandowicz-Machnikowska z Uniwersytet SWPS, dr Monika Wichłacz z Uniwersytet Wrocławski, Dyrekcja Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Ossolineum, Joanna Brodowska z Powiat Wrocławski – strona oficjalna, Beata Pierzchała z Powiat Wrocławski – strona oficjalna, Łukasz Osiński z Izba Gospodarcza Europy Środkowej a także Konsul honorowy Austrii, Konsul honorowy Hiszpanii.

Dziękujemy patronom, partnerom i sponsorom wydarzenia za wparcie w przygotowaniu konferencji: Publicon Studio, GIAGA caffé, Policealna Szkoła Vademecum, Pani Mediator, Marlena Stilger Fotografia, Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych, Uniwersytet SWPS, Detektyw Biuro Śledcze, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, Drukarnia Osiedlowa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich / Ossolineum, Media_Company, Powiat Wrocławski – strona oficjalna, Urząd Miasta Wrocław, Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Kobieta dla Biznesu, Phoenixbymm, Agnieszka Kowalska pracownik z pasją, Discover Asia – Podróże do Azji, Kancelaria Radcy Prawnego Izabela Rabiega, Małgorzata Łowicka Kleszcz, Sylwia Rycombel-Oliwkiewicz, Aleksandra Dahai, sanomentolog, Kasia Katharina Kowaluk.

Jeszcze raz dziękujemy, że byliście Państwo z nami i po raz kolejny wsparliście ideę mediacji.

Uczestników konferencji przywitali SSO Dorota Stawicka-Moryc, wicedyrektor Ossolineum dr Marek Mutor, jak również zarząd stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji Patrycja Dorsz vel Drożdż i Maja Wedler.

Wśród prelegentów mieliśmy zaszczyt gościć konsula honorowego Hiszpanii Jezus Garcia-Nieto Moreno, konsula honorowego Austrii dr Edwarda Wąsiewicza, prezesa Izby Gospodarczej Europy Środkowej Łukasza Osińskiego, wiceprezesa Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych Jakuba Prusa.

Swoje przemówienia wygłosiły Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa Powiatowego we Wrocławiu Pani Beata Pierzchała oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Prawnego Starostwa
Powiatowego we Wrocławiu, Opiekun Rady Biznesu Powiatu Wrocławskiego Joanna Brodowska, które przedstawiły wartościowe rozwiązania wdrażane przez Radę Powiatu Wrocławskiego oraz Starostwo Powiatowe we Wrocławiu w zakresie rozwoju przedsiębiorczości, polubownych metod rozwiązywania sporów oraz udogodnień dla przedsiębiorców.

Patrycja Dorsz vel Drożdż – prezes WCM zaprosiła uczestników konferencji do refleksji na temat zrobienia przestrzeni do dialogu w sytuacji kryzysu. Sytuacja kryzysowa często charakteryzuje się tym, że czujemy się przyparci do muru, pozbawieni możliwości podejmowania decyzji, sprawczości i możliwości działania. Mediacja jest szansą na zadanie sobie ważnych pytań, wysłuchania się nawzajem, zrozumienia, konstruktywnej pracy nad rozwiązaniem. Takiej przestrzeni brakuje w sądzie, a często także w rozmowach pomiędzy stronami, kiedy konflikt jest zaogniony. Przemówienie pokazało też jak pracuje mediator w przestrzeni konfliktu w kryzysie.

Interesujące przemówienie na temat mediacji w postępowaniu egzekucyjnym wygłosił Paweł Tyliszczak komornik sądowy przy Sądzie rejonowym w Świdnicy. Maja Wedler-wiceprezes Stowarzyszenia WCM opowiedziała o restrukturyzacji przedsiębiorstw w postępowaniu mediacyjnym oraz znaczeniu podejmowania działań w tym zakresie w chwili zagrożenia kryzysem, możliwie najszybciej. Wartościowym i praktycznymi rozwiązaniami podzieliła się Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej WCM Alicja Okoniewska, która opowiedziała o mediacji gospodarczej okiem mediatora oraz wskazała jak ważne jest stosowanie Klauzuli mediacyjnej w umowach oraz wdrażanie rozwiązań z zakresu ADR w przedsiębiorstwach.

Dr Barbara Kobzarska-Bar dr nauk społecznych Wrocławskiej Akademii Biznesu i mediator zwróciła uwagę na znaczenie komunikacji w kryzysie jako wyzwanie dla mediatora. Wrocławską Akademię Biznesu reprezentowała również Alicja Kusak, która próbowała odpowiedzieć na pytanie: “Mediacje w biznesie i w sądzie. Przyszłość czy już teraźniejszość?”. Dr Monika Lewandowicz-Machnikowska Prof. Uniwersytetu SWPS, radca prawny, dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej SWPS opowiedziała o znaczeniu wiedzy o prawie pracy w budowaniu relacji pomiędzy stronami stosunku pracy, w szczególności w sytuacji kryzysu gospodarczego. Dr Monika Wichłacz Doktor Nauk Społecznych. Starszy Wykładowca Uniwersytetu Wrocławskiego w przemówieniu kończącym konferencję zwróciła uwagę na ważne aspekty konfliktu będące wyzwaniem dla ADR.

Zapraszamy Państwa do zapisu na Newsletter i obserwowania naszego fanpage, aby otrzymywać informację o organizowanych przez nasze stowarzyszenie wydarzeniach. Zapraszamy także do rozmowy w sprawie wstąpienia do naszego stowarzyszenia w charakterze członków i wspierania nas w organizacji podobnych inicjatyw.

Opinie uczestników konferencji potwierdzają, iż szerokie, holistyczne spojrzenie na przestrzeń kryzysu okazało się potrzebne i skłoniło gości do refleksji:

Ważna tematyka konferencji omawiana w pięknej przestrzeni i sprzyjającej atmosferze wzajemnej życzliwości. Interesujące wystąpienia prezentujące różnorodne zagadnienia i doświadczenia prowadzenia mediacji.
Dorota D.

„Spojrzenie na mediacje z wielu perspektyw – dało dużo do myślenia.”
Agata J.