Szanowni Państwo 
Wrocławskie Centrum Mediacji we współpracy z Krzywym Kominem w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji zaprasza do skorzystania z BEZPŁATNYCH porad mediatora w kwestiach konfliktów rodzinnych, sąsiedzkich, gospodarczych, społecznych, rówieśniczych lub biznesowych. Konsultacje zaplanowaliśmy jako kontynuację obchodów Międzynarodowego Dnia Mediacji po prelekcji, która będzie miała miejsce w dniu 15 października. Zapraszamy do zapoznania się z wydarzeniem tutaj: https://www.krzywykomin.pl/wydarzenia/miedzynarodowydzienmediacji/

Jeśli obecnie doświadczasz konfliktu, jesteś uczestnikiem sprawy sądowej i rozważasz skorzystanie z mediacji w celu podjęcia próby polubownego rozwiązania sporu – na spotkaniu możesz uzyskać informacje czy Twoja sprawa może zostać skierowana do mediacji.

Dowiesz się także jak przebiega mediacja, jak wygląda ugoda mediacyjna, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby mediacja mogła zostać zrealizowana. Poznasz korzyści wynikające z pozasądowego rozstrzygnięcia sporu oraz omówisz  problem.
Dyżury pełnić będą wiceprezes Stowarzyszenia WCM Patrycja Dorsz vel Drożdż oraz członek Stowarzyszenia WCM Alicja Okoniewska – mediatorki wpisane na listę mediatorów sądowych Sądu Okręgowego.
Konsultacje zaplanowane są w godzinach 15.00-17.00. Zapisy na poszczególne godziny odbywają się poprzez stronę współorganizatora https://www.krzywykomin.pl/wydarzenia/mediacja-beplatnekonsultacje/