Czy mowa nienawiści zabija ?

W dniu 15 marca okazji Dnia Edukacji Prawnej w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu odbyła się debata zorganizowana przez Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia z udziałem licealistów z piętnastu wrocławskich liceów nosząca tytuł: „Czy mowa nienawiści zabija?”. Debata wzbudziła żywe zainteresowanie i zaangażowanie w dyskusję 150 licealistów, którzy wysłuchali specjalnych gości, wśród których pojawili się przedstawiciel władz miasta, lokalnego radia, profesorowie wrocławskich uczelni, sędziowie, a także mediatorzy, których mieliśmy zaszczyt reprezentować jako członkowie Stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji.

Dagna Dzidowska oraz Patrycja Dorsz Vel Drożdż zwróciły uwagę na możliwość polubownego rozwiązywania konfliktów – również w tych sytuacjach, gdzie granice wolności słowa zostały przekroczone. Opowiedziałyśmy o tym, jakim językiem i jakimi narzędziami posługuje się mediator podczas prowadzenia rozmowy ze stronami konfliktu oraz w jaki sposób nasze słowa wpływają na relacje oraz porozumienie.

To niezwykłe doświadczenie pokazało, że młodzi ludzie są zaangażowani w kwestie bezpieczeństwa wypowiedzi, swobody komunikowania się, zasad komunikowania się i kultury wypowiedzi.