• Home
  • Aktualności
  • „Mediacje z udziałem podmiotów sektora finansów publicznych” – konferencja ogólnopolska

„Mediacje z udziałem podmiotów sektora finansów publicznych” – konferencja ogólnopolska

Jako inicjatorzy i współorganizatorzy Ogólnopolskiej, Naukowej Konferencji Mediacyjnej pt. ,, Mediacje z udziałem podmiotów sektora finansów publicznych” mamy przyjemność i zaszczyt obwieścić, że konferencja z 9 marca 2018r. przeszła do historii jako niezwykle udane wydarzenie, czego dowodem może być wygłoszenie 15 świetnie przygotowanych wystąpień naszych prelegentów i udział ponad 300 bardzo zaangażowanych słuchaczy.

Koncept merytoryczny konferencji wynikał z przesłanek najnowszych zmian w prawie w zakresie zawierania ugód pomiędzy podmiotami sektora finansów publicznych a przedsiębiorcami. Nowelizacje ustaw o finansach publicznych z połowy 2017r. stwarzają obecnie szerokie możliwości zawierania ugód sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, otwierając drogę do polubownego rozwiązywania sporów, bez naruszania dyscypliny finansów publicznych. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem ustaw o finansach publicznych, prawidłowe dokonanie oceny i zawarcie na jej podstawie ugody nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Niezwykle ważne jest wobec tego, aby podmioty sektora finansów publicznych wiedziały w jakich spornych sytuacjach na tle stosunków cywilnoprawnych mogą, czy wręcz powinny korzystać z mediacji, jak mają się do tego przygotować, jakie analizy muszą przeprowadzić i ostatecznie,  jakie skutki  niesie za sobą ugoda. Istotna jest też odpowiedź na pytanie, czy niedokonanie oceny lub dokonanie jej w sposób nieprawidłowy i w jej wyniku np. rezygnacja z mediacji, może stanowić podstawę do postawienia zarzutu naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Organizatorami konferencji były: Wrocławskie Centrum Mediacji, Uniwersytet Wrocławski, Urząd Miejski Wrocławia, Sąd Okręgowy we Wrocławiu oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu. Główny ciężar organizacyjny konferencji spoczywał na Uniwersytecie Wrocławskiem i WCM. Z ramienia Wrocławskiego Centrum Mediacji koordynatorką wydarzenia była Dagna Dzidowska – prezes WCM, ściśle współpracująca z dr hab. Edytą Rutkowską – Tomaszewską z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Prezydent Wrocławia Pan Rafał Dutkiewicz, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski, Prezes Prokuratorii Generalnej RP Pan Leszek Bosek, Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu Pan Maciej Skórniak, Jego Magnificencja Prof. dr hab. Adam Jezierski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekan Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Prof. dr hab. Karol Kiczka.

Wystąpienia prelegentów przybliżyły słuchaczom zarówno kwestie teoretyczne, jak i praktyczne ugodowego zakończenia sporu z udziałem jednostek sektora finansów publicznych. Konferencja została podzielona na trzy panele. Po każdym z paneli słuchacze zadawali prelegentom szereg pytań i toczyła się ożywiona dyskusja. Nie na każde pytanie udało się znaleźć odpowiedź, co świadczy o tym, że poruszone w czasie konferencji zagadnienia są interesujące i wymagają być może jeszcze wielu refleksji teoretycznych i praktyki zanim uda się znaleźć na nie zadowalające odpowiedzi. To także dowód na to, że tematyka konferencji była przysłowiowym „strzałem w 10”, bowiem wiedza o ugodowym metodach kończenia sporu w obszarze konfliktów z udziałem jednostek sektora finansów publicznych jest niewielka i bardzo pożądana.

Szczegółowa agenda konferencji jest dostępna na naszej stronie:

  Agenda konferencji „Mediacje z udziałem sektora finansów publicznych”