„Warto mediować w pracy” – konferencja

 

 Właściwa komunikacja, to niezawodny sposób na uniknięcie konfliktu w miejscu pracy. Kiedy jednak już do niego dojdzie, mediacja przychodzi z wyczekiwaną pomocą. Do tego przekonywaliśmy uczestników konferencji pt: „Warto mediować w pracy”, w dniu 14.10.2016r.

Honorowy Patronat nad Konferencją objęli:

  • Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbieta Rafalska
  • Marszałek Województwa Dolnośląskiego Pan Cezary Przybylski
  • p/o Prezesa Sądu Okręgowego we Wrocławiu Pan Marcin Sosiński
  • Okręgowy Inspektor Pracy we Wrocławiu Pani Małgorzata Łagocka
  • Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego

Konferencja pod tytułem: „WARTO MEDIOWAĆ W PRACY” jest już trzecią wspólną inicjatywą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Wrocławskie Centrum Mediacji. W latach ubiegłych organizatorzy koncentrowali się na mediacjach w świecie biznesu (konferencja w 2014r. pod tytułem: „Warto mediować w biznesie”) oraz mediacjach z udziałem konsumenta (konferencja w 2015r. pod tytułem: „Mediacje z udziałem konsumenta”) .
Celem naszego przedsięwzięcia jest popularyzowanie mediacji, jako jednej z metod ADR (Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów). Organizatorzy konferencji co roku stawiają sobie za cel popularyzację idei mediacji w różnych środowiskach wierząc głęboko, że mediacja jest najlepszym sposobem komunikacji w sytuacji konfliktowej i pozwala rozwiązać spór przy najwyższym poziomie satysfakcji obu stron. W tym roku będziemy starli się zainteresować uczestników tematem mediacji w miejscu pracy. Wystąpienia naszych gości poruszać będą kwestie konfliktów pomiędzy pracownikami, między pracodawcą a pracownikiem, w tym na tle przestrzegania wzajemnych praw i obowiązków, temat roli mediacji w sporach zbiorowych, znaczenie mediacji w przypadkach mobbingu, czy w kwestiach związanych z kradzieżą lub sprzeniewierzeniem mienia.
Mamy nadzieję zainteresować tym zagadnieniem zarówno pracodawców, jak i pracowników. Zależy nam na tym, aby zapoznać uczestników ze stanem prawnym w tym obszarze, a także omówić szeroko, jakie korzyści płyną dla pracowników i pracodawców z rozwiązywania sporów drogą mediacji i podzielić się dobrymi praktykami w tym zakresie. Wybór właściwej drogi w sytuacji konfliktu w miejscu pracy, to sprawa kluczowa zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Chcemy uświadamiać uczestników naszych konferencji, że w sytuacji, gdy zawodzą negocjacje istnieje alternatywa dla drogi sądowej, poprzez wskazanie im oczywistych korzyści płynących z mediacji. Ciekawym novum będzie w tym roku Debata Oksfordzka poświęcona tematowi neutralności mediatora. W roli marszałka debaty oraz naszego gościa honorowego wystąpi Pan prof. dr hab. Jan Miodek.Wydarzenie ma charakter ogólnopolski i kierowane jest do pracodawców i pracowników oraz organizacji wspierających podmioty rynku pracy, a także do środowisk prawniczych i mediatorów. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizacja:
9.30 – rejestracja uczestników,
10 – 14 – konferencja.


Zapraszamy do pobrania sprawozdania z naszej konferencji:

  Sprawozdanie z konferencji: Warto mediować w pracy.

Prezentacje prelegentów: 

– Dagna Dzidowska, Przyczyny konfliktów i praktyczne aspekty zastosowania mediacji w pracy.
– dr hab. Olga Sitarz, Mediacje w sprawach mobbingu oraz zachowań przestępczych w miejscu pracy – rozwiązanie korzystne dla pracownika i pracodawcy.
– Agnieszka Szczotka, Wycieczka z przewodnikiem: konflikt w zespole.
– Cezary Rutka, Co można zyskać na mediacji?