„Warto mediować w biznesie” – konferencja

 

Warto mediować w biznesie ( 10.10.2014 r.) – sprawozdanie z konferencji

W dniu 10.10.2014 r., w auli Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przy ul. Kamiennej 43 we Wrocławiu odbyła się konferencja pt. „Warto mediować w biznesie”. Honorowy Patronat nad nią objęli Minister Gospodarki, Minister Sprawiedliwości oraz Prezes Sądu Okręgowego we Wrocławiu. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, w tym wśród przedsiębiorców oraz studentów. Przyczynił się do tego w dużej mierze interesujący i bogaty program konferencji a także bardzo ciekawe wystąpienia prelegentów. Organizatorami konferencji byli: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wraz ze Stowarzyszeniem Wrocławskie Centrum Mediacji.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele firm, w tym przedsiębiorcy prowadzący własny biznes, mediatorzy i prawnicy zajmujący się sprawami mediacji. Głównym celem konferencji było zainteresowanie uczestników mediacją jako jedną z metod alternatywnych metod rozwiązywania sporów, wskazując wielowymiarowe korzyści jakie płyną dla firm z mediowania. Ponadto uczestnicy zostali zapoznani z obecnym stanem i kierunkami zmian w ustawodawstwie w zakresie mediacji. Spotkanie otworzyli przedstawiciele organizatorów: Prorektor do spraw Dydaktyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. dr hab. Inż. Edmund Cibis oraz Prezes Wrocławskiego Centrum Mediacji Dagna Dzidowska.

Konferencja została podzielona na trzy panele tematyczne. W pierwszym panelu, który prowadziła Sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie, Główny Specjalista w Departamencie Prawa Cywilnego Ministerstwa Sprawiedliwości Agnieszka Rękas, wystąpili: Dagna Dzidowska (Prezes Wrocławskiego Centrum Mediacji, mediator i prawnik) z prezentacją „Co ty wiesz o mediacji?”, Agnieszka Rękas z tematem „Mediacje Gospodarcze – kierunki zmian” oraz Krystian Mularczyk (radca prawny i członek kolegium redakcyjnego kwartalnika „ADR. Arbitraż i Mediacja”) z wystąpieniem „Mediacja w biznesie – aspekty praktyczne”.
Po przerwie rozpoczął się panel drugi, prowadzony przez dr Aleksandra Binsztoka z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, udział w tym panelu wzięli Agnieszka Szczotka (Społeczna Akademia Nauk, mediator Wrocławskiego Centrum Mediacji) z prezentacją „ Taniec mediacyjny kontra walka negocjacyjna”. Następnym mówcą była Beata Bronowicka (adwokat, mediator i Wiceprezes Wrocławskiego Centrum Mediacji), która przedstawiła temat „Mediacja to czysta oszczędność”. Kolejnym prelegentem był Paweł Miłoszewski (mediator, Dyrektor Personalny Bakalland S.A.) z tematem „Mediacja w sporach zbiorowych”. Na koniec panelu drugiego została zaprezentowana „Rola mediacji w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy”, którą przedstawiła Dorota Laska-Kmieć(Fundacja Lokalnych Inicjatyw Społecznych FLIS).
W trzecim a zarazem ostatnim panelu prowadzonym przez Dyrektora Loży Dolnośląskiej Business Centre Club Krzysztofa Mojzycha, swoje wystąpienia wygłosili: Waldemar Szewc (doradca podatkowy, A.F.O. Kancelaria Doradztwa Podatkowego, Systemy Rachunkowości), który wygłosił przemówienie o „Mediacji skarbowej”;, następnie Albert Demidowski (radca prawny w Votum S.A ) przedstawił prezentację „Postępowanie przed sądem polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego”. Jako kolejny wygłosił swój temat „Rola mediacji w praktyce rozwiązywania sporów pomiędzy podmiotami gospodarczymi” Krzysztof Wyrwa (adwokat i arbiter Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski). Na zakończenie wystąpił Grzegorz Czajkowski (Dyrektor zarządzający sprzedażą AXA TUiR S.A.) z prezentacją „Mediacja w sprawach o odszkodowanie”. Cały panel zakończył się dyskusją dotyczącą jak można wykorzystać mediację w swoim biznesie, podczas której prelegenci odpowiadali na pytania uczestników spotkania.

Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem, co jest ogromnym sukcesem organizatorów i zachęta do organizowania podobnych spotkań w przyszłości.

Prezentacje udostępnione przez prelegentów:
– Dagna Dzidowska „Co ty wiesz o mediacji?” 
– Krystian Mularczyk „Mediacja w biznesie – aspekty praktyczne” 
– Agnieszka Szczotka „Taniec mediacyjny kontra walka negocjacyjna” 
– Waldemar Szewc „Mediacja skarbowa” 

– Dorota Laska-Kmieć „Rola mediacji w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy” 
– Beata Bronowicka „Mediacja to czysta oszczędność”